Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçları ve Başarı Listeleri

12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Sözlü Sınav" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca Üniversitemiz tarafından 19.01.2024 tarihinde Rektörlük Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda sözlü sınav yapılmıştır.

Yapılan Şube Müdürü, Şef ve Memur kadroları için görevde yükselme sözlü sınav sonuçları ile başarı listesi aşağıda yer almaktadır. İlanen duyurulur.

 
 
Ege Üniversitesi Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuç Listeleri;
 

 

 
 

Tel: (0232) 311 3520- 4325– 1074 – 3527– 2155

E-Posta: idari_kadro@mail.ege.edu.tr


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ