Çerez Örnek
canlı destek

2024 Yılı Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Tabip ve Eczacı Ataması

2024 Yılı Sağlık Bakanlığı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların 19.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar atama işlemlerine esas teşkil edecek ekteki belgeleri tamamlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Bu ilan başvuruda bulunan tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup bunun dışında adaylara ayrıca yazılı veya sözlü herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 
 
İstenilen belgeler sırasıyla;
 • Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Fotokopisi, aslı görülmek kaydıyla Kurumumuzca tasdik edilerek kabul edilecektir.)
 • 4  adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
 • Sağlık Beyanı (Ek-1) *(FRM-0029)
 • Sağlık Kurulu Raporu (5 Hekim imzalı olması gerekmektedir.)
 • Sağlık Raporu Teslim Beyan Formu (İlanda yer almaktadır.) (Bu form son 6 ay tarihli sağlık raporu olmayıp, evrak teslim tarihinin son gününe kadar sağlık raporu getirebilmesi mümkün bulunmayan adaylardan beyan olarak alınacaktır.)
 • Askerlik Durum Beyanı (Ek-2) (Askerlik yapmış ise terhis belgesi) *(FRM-0047)
 • Mal Bildirim formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş ve ıslak imzalı olmalıdır.) (Ek-3) *(FRM-0008)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek- 4) *(FRM-0046)
 • Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı
 • İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden veya muhtardan alınabilir.)


İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES: Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bornova / İZMİR
TELEFON: 0 (232) 311 3520 - 4325 – 1074 – 3527 – 2155
MAİL: idari_kadro@mail.ege.edu.tr
WEB SAYFASI: ege.edu.tr - personeldb.ege.edu.tr


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ