Çerez Örnek
canlı destek

Usul ve Esaslar

15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
375 sayılı KHK’nın Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ