canlı destek

Usul ve Esaslar

15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
375 sayılı KHK’nın Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ