EGE ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

 

 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı, 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde yer alan hükümler;

 

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

 

Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik isleriyle ilgili işlemleri yapmak,

 

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

 

Verilecek benzeri görevleri yapmak

 

denilmektedir. Bu hükümlerin yani sıra 2547, 657, 4857 Sayılı Kanunlara bağlı olarak Üniversitemizde çalışmakta veya çalışacak olan personelin her türlü özlük işlemlerini ve mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gereken işlemlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla, Üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan özlük isleri birimlerini bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak amacını taşımaktadır