Çerez Örnek

Akademik Kadro ve Tayin İşleri - Doçentlik Sınavları Hakkında

Doçentlik Sınav Jürisinde Görev Alacak Profesörlere İlişkin:

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 4. Bendi uyarınca “Doçentlik sınav jürisinde yer alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmişbeş yaşını doldurmamış olması şarttır.”

Doçentlik Sınav Jürisinde görev almak isteyen öğretim üyelerinin jüri üyesi olarak atanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu Ortak Veritabanı (YÖKSİS) https://yoksis.yok.gov.tr üzerinden “Personel İşlemleri>Özgeçmiş İşlemleri>Özgeçmiş Oluşturma” menüsünde bulunan “ÜAK Temel Alan” bölümünde bilgileri olmayan profesörlerin doçentlik bilim alanı bilgisine ulaşılamayacağı için doçentlik sınav jüri ataması yapılamayacaktır.(07.12.2016 tarihli üak duyurusu)

Eser İncelemesi ve Sözlü Sınavlarla İlgili

Form, yönetmelik ve iş akışları Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının internet sayfası http://www.uak.gov.tr adresinde bulunmaktadır.

Doçent Adayları için;

Duyurular ve başvurular Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının http://www.uak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

TEL: 0(232) 311 41 31

FAKS: 0(232) 388 10 75


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ