canlı destek

Akademik Kadro ve Tayin İşleri - Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi) Başvuru Koşulları

ÖĞRETİM ELEMANI KADRO İLANI BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

ÖN DEĞERLENDİRME İÇİN;

* Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

- Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Formu

- Özgeçmiş

-YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak (belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş olanlar hariç süresiz)

-ALES belgesi  (en az 70 puan –sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreli)

-Diplomalar (Lisans, Y.L veya Dr.)

 *Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

-Lisans Transkripti (Resmi)

- Araştırma Görevlisi kadroları için öğrenci belgesi (Y.L veya Dr.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

-Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

-Askerlik durumunu gösterir belge

-İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

Diğer Açıklamalar!

1-Başvurular şahsen veya posta yolu ile kadronun bağlı olduğu birime yapılır. Postadaki gecikmelerden ötürü üniversitemiz birimleri sorumlu değildir.

2-Ön değerlendirme, giriş sınav sonuçları, ilanda belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar, kadronun ilan edildiği ilgili birimin web sayfasında yayınlanacaktır.

3-Üniversitemiz ve Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4-Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre kadro derece değişikliği yapma hakkı kurumumuza aittir.

KADROYA ATAMASI YAPILACAK PERSONEL İÇİN;

(Birim Tarafından Hazırlanacak Dosya)

* Atama Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:

- İlan

- Ön değerlendirme başvurusunda teslim edilen evraklar. (Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter onaylı olması gereklidir.)

- Sağlık Raporu

- Ortaöğrenimde hazırlık okuduğuna dair belgenin aslı (varsa)

- Ön Değerlendirme Sonucu

- Giriş Sınav Sonucu

 -Sınav Evrakı ve Tutanağı

- Bilim Jürisi için Yönetim Kurulu Kararı

-Mal Beyanı

-Atamaya Esas Beyan Formu

-Öğretim Görevlisi Kadroları için Yönetim Kurulu Kararı

*** TÜM EVRAKLARIN ASLININ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ