Çerez Örnek

Akademik Kadro ve Tayin İşleri - Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi) Başvuru Koşulları

ÖĞRETİM ELEMANI KADRO İLANI BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

ÖN DEĞERLENDİRME İÇİN;

* Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçe Formu

- Özgeçmiş

- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puan almış olmak) (belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş olanlar hariç süresiz)

- ALES Belgesi  (en az 70 puan –sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreli)

- Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)( Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

- Lisans Transkripti (Onaylı Belge)

- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

- Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir onaylı belge)

- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge)

- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

Diğer Açıklamalar!

1-Başvurular şahsen veya posta yolu ile kadronun bağlı olduğu birime yapılır. Postadaki gecikmelerden ötürü Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir.

2-Ön değerlendirme ve giriş sınav sonuçları, ilanda belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar, kadronun ilan edildiği ilgili birimin web sayfasında yayınlanacaktır.

3-Üniversitemiz ve birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4-Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre kadro derece değişikliği yapma hakkı kurumumuza aittir.

KADROYA ATAMASI YAPILACAK PERSONEL İÇİN;

(Birim Tarafından Hazırlanacak Dosya)

* Atama Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:

- Ön değerlendirme başvurusunda teslim edilen evraklar. (Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter onaylı olması gereklidir.)

- Öğretim Görevlisi Kadroları için Yönetim Kurulu Kararı

- Bilim Jürisi için Yönetim Kurulu Kararı

- Ön Değerlendirme Sonucu

- Sınav Evrakı ve Tutanağı

- Giriş Sınav Sonucu

- Sağlık Raporu

- Ortaöğrenimde hazırlık okuduğuna dair belgenin aslı (varsa)

- Mal Beyanı

- Atamaya Esas Beyan Formu

- İlan

*** TÜM EVRAKLARIN ASLININ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ