Çerez Örnek
canlı destek

Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

 

      Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü; Personel Daire Başkanlığına bağlı Başkanlık Kalite Politikası ve Stratejik Planı kapsamında akademik ve idari personelin özlük ve hizmet bilgileri bağlamında emeklilik, kurum dışı naklen atama, borçlanma, izin ve askerlik sevk tehiri, akademik personelin diğer hizmetlerini değerlendirme, SGK- HİTAP işlemi, özlük dosyası arşiv işlemleri,  tüm Üniversite personelinin özlük dosyasının muhafazası ve gizlilik işlemleri, lojman başvurusu için hizmet belgesi, kimlik kartı, faaliyet raporu, Başkanlık resmi web sayfası yönetimi ve taşınır kayıt işlemleri ile İç Kontrol Sistemi içinde yer alan Kalite Yönetim Sistemi ve TSE ISO 9001:2015 standardı işlemlerini kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge hükümlerine ve mevzuat değişikliklerine uygun tam, zamanında ve doğru olarak gerçekleştiren, kontrolünü ve takibini yürüten birimdir.
 
Emekli ve Sicil İşleri ŞubeMüdürlüğü   0 232 311 21 24       emekli.sicil@mail.ege.edu.tr        Ayşe CEYLAN – Şube Müdürü
Emekli ve Nakil Birimi 0 232 311 21 74

emekli.nakil@mail.ege.edu.tr

Ceyhun DAŞIKAN – Tekniker

Ebru GÜZEL – Bilgisayar İşletmeni

Neslihan GÜRCAN – Büro personel

Hitap Birimi 0 232 311 43 26 hitap@mail.ege.edu. tr        Şerife Sevda ŞAKŞAK - Şef
Askerlik Tehir ve İzin Birimi 0 232 311 21 28 askerlik.izin@mail.ege.edu.tr        Mehtap Elif ATSAL – Bilgisayar İşletmeni
Kimlik Kartı Birimi 0 232 311 43 26

kimlikkarti@mail.ege.edu.tr

Şerife Sevda ŞAKŞAK – Şef

Murat ERCAN - İşçi

Arşiv Birimi 0 232 311 20 06

arsiv@mail.ege.edu.tr

Hasan GÜRMAN – Şef

Şükran YAVUZ – Hizmetli

Murat ERCAN - İşçi

Neslihan GÜRCAN – Büro personel

Taşınır Kayıt Birimi 0 232 311 21 74

tasiniryonetim@mail.ege.edu.tr

Personel

Hitap Birimi

Formlar

İletişim Bilgileri e-posta : emekli.sicil@mail.ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ