Çerez Örnek
canlı destek

Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü

 

           Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığına bağlı Başkanlık Kalite Politikası ve Stratejik Planı kapsamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği öğretim elemanlarının kadro, ilan, atama, göreve başlama, istifa ve görev süresi uzatma, özlük, disiplin ve ceza işlemleri, Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemizde uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan tabip, uzman tabip, diş hekimi ve eczacılarının görevlendirme işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere diğer Üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin işlemleri ile istatistiki raporların hazırlanması, PBYS, YÖKSİS, E-Bütçe, Kamu E-UyguIama ve CBİKO sistemlerine veri girişlerini kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge hükümlerine ve mevzuat değişikliklerine uygun tam, zamanında ve doğru olarak gerçekleştiren, kontrolünü ve takibini yürüten birimdir.

Akademik Kadro ve  Atama Şube Müdürlüğü 0 232 311 21 72              egeakademikkadro@gmail.com       Sema ERDEM – Şube Müdürü
Akademik Atama Birimi

0 232 311 21 49

0 232 311 42 16

0 232 311 43 71

0 232 311 43 18

egeakademikkadro@gmail.com

Hülya ŞEN – Ayniyat Saymanı

Ebru GÜL – Şef

Deniz BAYKAL – Şef

Mevhibe ELÇİ TÜRKERİ - Bilgisayar İşletmeni

Akademik Kadro Birimi

0 232 311 20 27

0 232 311 42 15

0 232 311 21 23

egeakademikkadro@gmail.com

Selmin YILDIZ – Şef

Gülçin ERDOĞAN KOÇAK – Şef

Şerafettin KISACIK – Bilgisayar İşletmeni

Doçentlik Sınav Birimi

0 232 311 21 49

0 232 311 42 16

0 232 311 43 71

0 232 311 43 18

egeakademikkadro@gmail.com

Selmin YILDIZ – Şef

Gülçin ERDOĞAN KOÇAK – Şef

Şerafettin KISACIK – Bilgisayar İşletmeni

ÖYP Birimi

0 232 311 21 49

0 232 311 42 16

0 232 311 43 71

0 232 311 43 18

egeakademikkadro@gmail.com

Hülya ŞEN – Ayniyat Saymanı

Ebru GÜL – Şef

Deniz BAYKAL – Şef

Mevhibe ELÇİ TÜRKERİ - Bilgisayar İşletmeni

 

Personel

Öğretim Üyeleri Başvuru Koşulları

Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi) Başvuru Koşulları

Doçentlik Sınavları Hakkında

Formlar

İletişim Bilgileri e-posta : egeakademikkadro@gmail.com

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ