Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığı

Mevzuat

T.C. ANAYASASI

KANUNLAR 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

 

YÖNETMELİKLER       

KAMU PERSONEL MEVZUATI: ESAS VE USULLER

TEBLİĞ

  • 13.04.2016 Tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)ndan Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)

 


SGK