Çerez Örnek
canlı destek

2023 Yılı Ege Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı

12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Üniversitemiz tarafından;
Memur, Şef ve Şube Müdürü kadroları için görevde yükselme sınavının yapılması Rektörlüğümüzce uygun görülmüş olup görevde yükselme sınavına ilişkin bilgiler ve başvuru evrakları aşağıda yer almaktadır.
 
Görevde Yükselme yazılı sınavına; ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvurularını 01.11.2023-17.11.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğüne iletilmek üzere Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Genel Evrak Kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir.
 
Yazılı sınav yeri ve saati hakkında gerekli bilgiler daha sonra ayrı bir duyuru ve yazı ile birimlere bildirilecektir.
İlanen duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ