canlı destek

FORMLAR

FRM_0063 HES BEYAN FORMU
    İZİN MATBU FORMLARI
FRM_0058 İZİN FORMU (Rektör Yardımcısı)
FRM_0055 İZİN FORMU (Birim Amirleri (Dekan/Müdür/Başhekim)
FRM_0060 İZİN FORMU (Bölüm Başkanı)
FRM_0061 İZİN FORMU (Anabilim Dalı Başkanı)
FRM_0057 İZİN FORMU (Genel Sekreter)
FRM_0056 İZİN FORMU (Genel Sekreter Yardımcısı)
FRM_0003 İZİN FORMU (Daire Başkanı)
FRM_0004 İZİN FORMU (Yüksekokul - Enstitü - Fakülte Sekreteri-Hastane Müdürü)
FRM_0011 İZİN FORMU (Şube Müdürü)
FRM_0001 İZİN FORMU (Akademik Personel)
FRM_0001-1 İZİN FORMU (Akademik Personel)-(Fakülte/Hastane)
FRM_0002 İZİN FORMU (İdari Personel)
FRM_0002-1 İZİN FORMU (İdari Personel)-(Fakülte/Hastane)
FRM_0007 İZİN FORMU (İşçi Personel)
FRM_0007-1 İZİN FORMU (İşçi Personel)-(Fakülte/Hastane)
FRM_0005 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Kronik Hastalık ile 60 Yaş ve Üstü Sebebiyle)
FRM_0006 İDARİ İZİN TALEP FORMU (60 Yaş ve Üzerinde Olanlar)
FRM_0009 PERSONEL DEVAM ÇİZELGESİ
FRM_0010 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Gebelik sebebiyle)
FRM_0012 UZAKTAN ÇALIŞMA TALEP FORMU
FRM_0013 HAFTALIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
FRM_0017 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Süt izni sebebiyle)
FRM_0030 İDARİ İZİN TALEP FORMU (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar)
FRM_0031 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Engelli personel)
FRM_0041 GÖREV BİLDİRİM FORMU
FRM_0042 DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA TALEP FORMU
    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ MATBU FORMLARI
FRM_0021 EMEKLİLİK DİLEKÇESİ FORMU
FRM_0022 EMEKLİLİK BANKA TALEP DİLEKÇESİ FORMU
FRM_0016 İLİŞİK KESME FORMU
FRM_0064 EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI DİLEKÇE FORMU
    PERSONEL KİMLİK KARTI MATBU FORMLARI
FRM_0014 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU
FRM_0015 PERSONEL KİMLİK KARTI DURUM BEYAN FORMU
    PASAPORT MATBU FORMLARI
FRM_0018 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)
FRM_0019 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU (Örnek) * (Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)
FRM_0020 HİZMET DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)
FRM_0052 PASAPORT İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU
    YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ATAMA İŞLEMLERİ MATBU FORMLARI
FRM_0024 AÇIK KİMLİK FORMU  (OPEN IDENTITY FORM)
FRM_0025 VİZE TALEP FORMU (Visa Application Form)
FRM_0026 YABANCI UYRUKLU BİLGİ DERLEME VE KİMLİK FORMU (Foreign Academician Information & Identifition Form)
FRM_0051 YABANCI UYRUKLU İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAK İSTENEN FORMLAR
    İŞÇİ ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR
FRM_0066 ENGELLİ İŞÇİ BAŞVURU FORMU
FRM_0067 İŞÇİ BAŞVURU FORMU
    MATBU FORMLAR
FRM_0008 MAL BİLDİRİM FORMU (Akademik ve İdari Personel)
FRM_0023 TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ FORMU
FRM_0027 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
FRM_0053 İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU
FRM_0062 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU
FRM_0065 TOPLANTI GÜNDEM/KARAR TUTANAK FORMU
    HİZMET İÇİ EĞİTİM MATBU FORMLARI
FRM_0032 HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU
FRM_0033 EĞİTİM TALEP FORMU
    İÇ KONTROL MATBU FORMLARI
FRM_0059 GÖREV TANIMI FORMU
    HASSAS GÖREV MATBU FORMLARI
FRM_0037 HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)
FRM_0038 HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (EK-2)
FRM_0039 HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)
FRM_0040 DEVİR TESLİM RAPORU FORMU (EK-4)
    İDARİ KADRO ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR
FRM_0048 ATAMA BAŞVURU FORMU
FRM_0029 SAĞLIK BEYAN FORMU
FRM_0046 ADLİ SİCİL BEYAN FORMU
FRM_0047 ASKERLİK BEYAN FORMU
FRM_0028 YEMİN BELGESİ
FRM_0043 KURUMLARARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU (EK-25)
FRM_0044 EK-8 MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU
FRM_0050 NAKLEN TAYİN BAŞVURU FORMU
FRM_0045 HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ FORMU
FRM_0049 ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
FRM_0034 ASKERLİK İZİN DİLEKÇE FORMU
FRM_0035 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE FORMU
FRM_0036 İSTİFA DİLEKÇE FORMU

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ