canlı destek

FORMLAR

 

AKADEMİK KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
 

Atamaya Esas Başvuru Beyan Formu

 
FRM_0008 MAL BİLDİRİM FORMU  
 

Kadro Talep Formu

 
 

Öğretim Elemanı İlan Formu

 
      

Nihai Değerlendirme

 
 

Ön Değerlendirme Formu

 
 

Jüri Görevlendirme Ücreti

 
 

4 Sayılı Boş Cetvel

 
 

3 Sayılı Boş Cetvel

 

 

EMEKLİ VE SİCİL İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İZİN MATBU FORMLARI  
FRM_0058 İZİN FORMU (Rektör Yardımcısı)  
FRM_0055 İZİN FORMU (Birim Amirleri (Dekan/Müdür/Başhekim)  
FRM_0060 İZİN FORMU (Bölüm Başkanı)  
FRM_0061 İZİN FORMU (Anabilim Dalı Başkanı)  
FRM_0057 İZİN FORMU (Genel Sekreter)  
FRM_0056 İZİN FORMU (Genel Sekreter Yardımcısı)  
FRM_0003 İZİN FORMU (Daire Başkanı)  
FRM_0004 İZİN FORMU (Yüksekokul - Enstitü - Fakülte Sekreteri-Hastane Müdürü)  
FRM_0011 İZİN FORMU (Şube Müdürü)  
FRM_0001 İZİN FORMU (Akademik Personel)  
FRM_0001-1 İZİN FORMU (Akademik Personel)-(Fakülte/Hastane)  
FRM_0002 İZİN FORMU (İdari Personel)  
FRM_0002-1 İZİN FORMU (İdari Personel)-(Fakülte/Hastane)  
FRM_0007 İZİN FORMU (İşçi Personel)  
FRM_0007-1 İZİN FORMU (İşçi Personel)-(Fakülte/Hastane)  
    COVİD-19 KAPSAMINDA MATBU FORMLAR  
FRM_0005 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Kronik Hastalık ile 60 Yaş ve Üstü Sebebiyle)  
FRM_0006 İDARİ İZİN TALEP FORMU (60 Yaş ve Üzerinde Olanlar)  
FRM_0010 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Gebelik sebebiyle)  
FRM_0012 UZAKTAN ÇALIŞMA TALEP FORMU  
FRM_0013 HAFTALIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ  
FRM_0017 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Süt izni sebebiyle)  
FRM_0030 İDARİ İZİN TALEP FORMU (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar)  
FRM_0031 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Engelli personel)  
FRM_0041 GÖREV BİLDİRİM FORMU  
FRM_0042 DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA TALEP FORMU  
FRM_0063 HES BEYAN FORMU  
    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ MATBU FORMLARI  
FRM_0021 EMEKLİLİK DİLEKÇESİ FORMU  
FRM_0022 EMEKLİLİK BANKA TALEP DİLEKÇESİ FORMU  
FRM_0016 İLİŞİK KESME FORMU  
FRM_0064 EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI DİLEKÇE FORMU  
    PERSONEL KİMLİK KARTI MATBU FORMLARI  
FRM_0014 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU  
FRM_0015 PERSONEL KİMLİK KARTI DURUM BEYAN FORMU  
    MATBU FORMLAR  
FRM_0008 MAL BİLDİRİM FORMU (Akademik ve İdari Personel)  
FRM_0023 TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ FORMU  
FRM_0027 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU  
FRM_0053 İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU  
FRM_0062 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU  
FRM_0074 TOPLANTI GÜNDEM/KARAR TUTANAK FORMU  
FRM_0009 PERSONEL DEVAM ÇİZELGESİ  
    İÇ KONTROL MATBU FORMLARI  
FRM_0059 GÖREV TANIMI FORMU  
    HASSAS GÖREV MATBU FORMLARI  
FRM_0037 HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)  
FRM_0038 HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (EK-2)  
FRM_0039 HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)  
FRM_0040 DEVİR TESLİM RAPORU FORMU (EK-4)  
    KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) MATBU FORMLARI  
FRM_0070 KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ENVANTERİ FORMU  

 

GÖREVLENDİRME VE PASAPORT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    PASAPORT MATBU FORMLARI  
FRM_0018 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
FRM_0019 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU (Örnek) * (Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
FRM_0020 HİZMET DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
FRM_0052 PASAPORT İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU  
    YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ATAMA İŞLEMLERİ MATBU FORMLARI  
FRM_0024 AÇIK KİMLİK FORMU  (OPEN IDENTITY FORM)  
FRM_0025 VİZE TALEP FORMU (Visa Application Form)  
FRM_0026 YABANCI UYRUKLU BİLGİ DERLEME VE KİMLİK FORMU (Foreign Academician Information & Identifition Form)  
FRM_0051 YABANCI UYRUKLU İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAK İSTENEN FORMLAR  

 

İŞÇİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İŞÇİ ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR  
FRM_0066 ENGELLİ İŞÇİ BAŞVURU FORMU  
FRM_0067 İŞÇİ BAŞVURU FORMU  
FRM_0007 İZİN FORMU (İşçi Personel)  
FRM_0007-1 İZİN FORMU (İşçi Personel)-(Fakülte/Hastane)  
FRM_0073 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU (İşçi Personel)  

 

İDARİ KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İDARİ KADRO ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR  
FRM_0048 ATAMA BAŞVURU FORMU  
FRM_0068 ATAMA BAŞVURU FORMU (Sözleşmeli Personel)  
FRM_0069 FERAGAT BAŞVURU FORMU (Sözleşmeli Personel)  
FRM_0029 SAĞLIK BEYAN FORMU  
FRM_0046 ADLİ SİCİL BEYAN FORMU  
FRM_0047 ASKERLİK BEYAN FORMU  
FRM_0008 MAL BİLDİRİM FORMU  
FRM_0043 KURUMLARARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU (EK-25)  
FRM_0044 EK-8 MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU  
FRM_0050 NAKLEN TAYİN BAŞVURU FORMU  
FRM_0045 HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ FORMU  
FRM_0034 ASKERLİK İZİN DİLEKÇE FORMU  
FRM_0035 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE FORMU  
FRM_0036 İSTİFA DİLEKÇE FORMU  
FRM_0073 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU (İdari/Sözleşmeli Personel)  
    EĞİTİM BİRİMİ MATBU FORMLARI  
FRM_0032 HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU  
FRM_0033 EĞİTİM TALEP FORMU  
FRM_0027 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU  
FRM_0065 ORYANTASYON EĞİTİM FORMU  
FRM_0028 YEMİN BELGESİ  
FRM_0049 ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU  

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ