Çerez Örnek
canlı destek

FORMLAR

PDB-LST-0001

Ana Doküman Listesi

 

AKADEMİK KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
  Atamaya Esas Başvuru Beyan Formu  
PDB-FRM-0008 MAL BİLDİRİM FORMU  
FRM_0043 KURUMLARARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU (EK-25)  
 

Kadro Talep Formu

 
 

Öğretim Elemanı İlan Formu

 
      

Nihai Değerlendirme

 
 

Ön Değerlendirme Formu

 
 

Jüri Görevlendirme Ücreti

 
 

4 Sayılı Boş Cetvel

 
 

3 Sayılı Boş Cetvel

 

 

EMEKLİ VE SİCİL İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İZİN MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0058 İZİN FORMU (Rektör Yardımcısı)  
PDB-FRM-0055 İZİN FORMU (Birim Amirleri (Dekan/Müdür/Başhekim)  
PDB-FRM-0060 İZİN FORMU (Bölüm Başkanı)  
PDB-FRM-0061 İZİN FORMU (Anabilim Dalı Başkanı)  
PDB-FRM-0057 İZİN FORMU (Genel Sekreter)  
PDB-FRM-0056 İZİN FORMU (Genel Sekreter Yardımcısı)  
PDB-FRM-0003 İZİN FORMU (Daire Başkanı)  
PDB-FRM-0004 İZİN FORMU (Yüksekokul - Enstitü - Fakülte Sekreteri-Hastane Müdürü)  
PDB-FRM-0011 İZİN FORMU (Şube Müdürü)  
PDB-FRM-0001 İZİN FORMU (Akademik Personel)  
PDB-FRM-0001-1 İZİN FORMU (Akademik Personel)-(Fakülte/Hastane)  
PDB-FRM-0002 İZİN FORMU (İdari Personel)  
PDB-FRM-0002-1 İZİN FORMU (İdari Personel)-(Fakülte/Hastane)  
PDB-FRM-0007 İZİN FORMU (İşçi Personel)  
PDB-FRM-0007-1 İZİN FORMU (İşçi Personel)-(Fakülte/Hastane)  
PDB-FRM-0079 KISA SÜRESİ (SAATLİK) İZİN TALEP FORMU   
    COVİD-19 KAPSAMINDA MATBU FORMLAR  
PDB-FRM-0005 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Kronik Hastalık ile 60 Yaş ve Üstü Sebebiyle)  
PDB-FRM-0006 İDARİ İZİN TALEP FORMU (60 Yaş ve Üzerinde Olanlar)  
PDB-FRM-0010 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Gebelik sebebiyle)  
PDB-FRM-0012 UZAKTAN ÇALIŞMA TALEP FORMU  
PDB-FRM-0013 HAFTALIK ÇALIŞMA ÇİZELGESİ  
PDB-FRM-0017 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Süt izni sebebiyle)  
PDB-FRM-0030 İDARİ İZİN TALEP FORMU (10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar)  
PDB-FRM-0031 İDARİ İZİN TALEP FORMU (Engelli personel)  
PDB-FRM-0041 GÖREV BİLDİRİM FORMU  
PDB-FRM-0042 DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA TALEP FORMU  
PDB-FRM-0063 HES BEYAN FORMU  
    EMEKLİLİK DİLEKÇESİ MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0021 EMEKLİLİK DİLEKÇESİ FORMU  
PDB-FRM-0022 EMEKLİLİK BANKA TALEP DİLEKÇESİ FORMU  
PDB-FRM-0016 İLİŞİK KESME FORMU  
PDB-FRM-0064 EMEKLİLİK YOL TAZMİNATI DİLEKÇE FORMU  
    PERSONEL KİMLİK KARTI MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0014 PERSONEL KİMLİK KARTI TALEP FORMU  
PDB-FRM-0015 PERSONEL KİMLİK KARTI DURUM BEYAN FORMU  
    MATBU FORMLAR  
PDB-FRM-0008 MAL BİLDİRİM FORMU (Akademik ve İdari Personel)  
PDB-FRM-0023 TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ FORMU  
FRM-0027 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU  
PDB-FRM-0053 İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU  
PDB-FRM-0062 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU  
PDB-FRM-0074 TOPLANTI GÜNDEM/KARAR TUTANAK FORMU  
PDB-FRM-0009 PERSONEL DEVAM ÇİZELGESİ  
PDB-FRM-0077 İŞE İZİNSİZ GELMEME/İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI  
    İÇ KONTROL MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0059 GÖREV TANIMI FORMU  
PDB-FRM-0083 DOKÜMAN TALEP FORMU  
PDB-FRM-0084 DOKÜMAN TALEP DEĞERLENDİRME FORMU  
    HASSAS GÖREV MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0037 HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)  
PDB-FRM-0038 HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (EK-2)  
PDB-FRM-0039 HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)  
PDB-FRM-0040 DEVİR TESLİM RAPORU FORMU (EK-4)  
    KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) MATBU FORMLARI  
FRM_0070 KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ENVANTERİ FORMU  
    PASAPORT MATBU FORMLARI  
FRM_0018 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
FRM_0019 HUSUSİ PASAPORT TALEP FORMU (Örnek) * (Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
FRM_0020 HİZMET DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU *(Yetkili Amir imza ve Mühür işlemleri Rektörlüğümüzde yapılacaktır.)  
PDB-FRM-0052 PASAPORT İÇİN İLGİLİ MAKAMA BELGE TALEP FORMU  
    YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ATAMA İŞLEMLERİ MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0024 AÇIK KİMLİK FORMU  (OPEN IDENTITY FORM)  
PDB-FRM-0025 VİZE TALEP FORMU (Visa Application Form)  
FRM_0026 YABANCI UYRUKLU BİLGİ DERLEME VE KİMLİK FORMU (Foreign Academician Information & Identifition Form)  
FRM_0051 YABANCI UYRUKLU İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAK İSTENEN FORMLAR  

 

İŞÇİ İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İŞÇİ ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR  
PDB-FRM-0066 ENGELLİ İŞÇİ BAŞVURU FORMU  
PDB-FRM-0067 İŞÇİ BAŞVURU FORMU  
PDB-FRM-0007 İZİN FORMU (İşçi Personel)  
PDB-FRM-0007-1 İZİN FORMU (İşçi Personel)-(Fakülte/Hastane)  
PDB-FRM-0073 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU (İşçi Personel)  
PDB-FRM-0080 SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEP FORMU (İşçi Personel)  
PDB-FRM-0081 SAĞLIK BEYAN FORMU (İşçi Personel)  

 

İDARİ KADRO VE ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
    İDARİ KADRO ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ MATBU FORMLAR  
PDB-FRM-0048 ATAMA BAŞVURU FORMU  
PDB-FRM-0075 ATAMA BAŞVURU FORMU (Sözleşmeli Personel)  
PDB-FRM-0068 ATAMA BAŞVURU FORMU (Sözleşmeli Statüden Memur Statüsüne Geçecekler İçin)  
PDB-FRM-0069 FERAGAT BAŞVURU FORMU (Sözleşmeli Personel)  
PDB-FRM-0029 SAĞLIK BEYAN FORMU  
PDB-FRM-0076 SAĞLIK RAPORU TESLİM BEYAN FORMU  
PDB-FRM-0046 ADLİ SİCİL BEYAN FORMU  
PDB-FRM-0047 ASKERLİK BEYAN FORMU  
FRM_0008 MAL BİLDİRİM FORMU  
FRM_0043 KURUMLARARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU (EK-25)  
PDB-FRM-0044 EK-8 MADDESİ UYARINCA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU  
PDB-FRM-0050 NAKLEN TAYİN BAŞVURU FORMU  
PDB-FRM-0045 HİZMET BİRLEŞTİRME TALEP DİLEKÇESİ FORMU  
PDB-FRM-0034 ASKERLİK İZİN DİLEKÇE FORMU  
PDB-FRM-0035 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE FORMU  
PDB-FRM-0036 İSTİFA DİLEKÇE FORMU  
PDB-FRM-0073 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU (İdari/Sözleşmeli Personel)  
    EĞİTİM BİRİMİ MATBU FORMLARI  
PDB-FRM-0032 HİZMET İÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU  
PDB-FRM-0033 EĞİTİM TALEP FORMU  
FRM_0027 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ FORMU  
FRM_0065 ORYANTASYON EĞİTİM FORMU  
FRM_0028 YEMİN BELGESİ  
FRM_0049 ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU  

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ